Kredyty / Refinansowanie / Dotacje / Leasing dla Firm i Gospodarstw Rolnych

 • Refinansowanie aktualnie posiadanych przez podmiot droższych kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Proponujemy pomoc w wykonaniu wstępnej, bezpłatnej analizy porównawczej źródeł finansowania.
 • Leasing maszyn, urządzeń, środków transportu. Gwarantujemy pomoc w optymalizacji oferty.
 • Kredyty inwestycyjne – finansowanie długoterminowe, pozwalające na inwestycję w środki trwałe ruchome czyli maszyny, urządzenia, środki transportu oraz w nieruchomości poprzez ich zakup lub budowę. W przypadku konieczności sporządzenia biznes planu gwarantujemy fachową pomoc w przygotowaniu dokumentacji.
 • Kredyty obrotowe – na finansowanie bieżącej działalności firmy
 • Dofinansowanie (Dotacje) diagnoza potrzeb i możliwości finansowych Klienta oraz przygotowania wniosku o uzyskanie finansowania wraz z wymaganymi załącznikami

Restrukturyzacja Firm i Gospodarstw Rolnych

 • Restrukturyzacja sądowa to kilkuetapowe postępowanie, którego celem i korzyścią jest:
 • zachowanie bytu prawnego przedsiębiorstwa /gospodarstwa rolnego
 • przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorstwa / gospodarstwa rolnego
 • ochrona przed koniecznością ogłoszenia upadłości
 • ochrona przed egzekucją
 • negocjacje i zawarcie układu z wierzycielami poprzez umorzenie części kapitału zadłużenia i/lub wydłużenie okresu jego spłaty

Postępowanie restrukturyzacyjne Firmy to szereg działań prawno-finansowych, które chronią ją przed upadłością i pozwalają na ochronę majątku przedsiębiorstwa przy możliwości jednoczesnej redukcji jej zobowiązań.

Wyróżnia się:

 • Restrukturyzacje Pozasądową
 • Sądowe Postępowanie Restrukturyzacyjne

Restrukturyzacja pozasądowa to proces, który zawsze warto wykonać w początkowej fazie pojawienia się problemów z płynnością finansową w firmie. Ta droga przywrócenia płynności finansowej w firmie jest z zasady tańsza i często łatwiejsza do przeprowadzenia. Postępowanie sądowe jest sformalizowane i obarczone wyższymi kosztami. Jednakże gdy pojawiają się zajęcia czy egzekucje komornicze często jest zasadnym i jedynym wyjściem z problemów finansowych.

Upadłość Firm i Gospodarstw Rolnych

 • Postępowanie upadłościowe to kilkuetapowe postępowanie, którego celem i korzyścią jest:
 • wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych
 • wykreślenie z BIK i KRD
 • umorzenie postępowań egzekucyjnych
 • uniemożliwienie prowadzenia czynności windykacyjnych

Upadłość to trwała utrata zdolności do spłaty zobowiązań. Upadłość Przedsiębiorcy może dotyczyć zarówno dużych firm jak i jednoosobowych działalności gospodarczych. Główną przesłanką dającą podstawy dla Sądu do jej ogłoszenia jest niewypłacalność długoterminowa czyli trwała firmy oraz to czy przedsiębiorca dysponuje środkami na przeprowadzenie postępowania upadłościowego.

Scroll to Top