Refinansowanie / Kredyty / Leasing dla Konsumenta

 • Refinansowania droższych kredytów hipotecznych i gotówkowych. Gwarantujemy bezpłatną analizę porównawczą źródeł finansowania.
 • Kredyty hipoteczne na zakup / budowę nieruchomości
 • Leasing konsumencki
 • Pożyczki hipoteczne pod zabezpieczenie na nieruchomości

Restrukturyzacja Konsumenta

 • Postępowanie restrukturyzacyjne konsumenta to kilkuetapowe postępowanie, którego celem i korzyścią jest:
 • wstrzymanie działań windykacyjnych i zakaz wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych
 • zwolnienie zajęcia komorniczego, odblokowanie rachunków bankowych
 • zabezpieczenie umów kredytowych i leasingowych przed wypowiedzeniem
 • dostosowanie harmonogramu spłat wierzycieli do faktycznych możliwości finansowych konsumenta
 • spłata kredytów konsumenta bez odsetek i kosztów dodatkowych (opłaty za aneksy, koszty windykacji, kary umowne);
 • możliwość uzyskania regresu w spłacie kapitału
 • możliwość korzystania z innych form pomocy publicznoprawnej (dotacje, kredyty celowe).

Upadłość konsumencka

 • Postępowanie upadłościowe to kilkuetapowe postępowanie, którego celem i korzyścią jest:
 • pełne oddłużenie konsumenta
 • wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych
 • wykreślenie z BIK i KRD
 • umorzenie postępowań egzekucyjnych
 • uniemożliwienie prowadzenia czynności windykacyjnych

Gdy osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej traci zdolność do obsługi swoich długów może złożyć wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Daje to sposobność takiej osobie na oddłużenie od zobowiązań. Celem postępowania jest likwidacja przez syndyka majątku upadłego aby zaspokoić wierzycieli dłużnika. Po zakończeniu postępowania sąd ustala plan spłaty wierzycieli.

Scroll to Top