Polityka Prywatności i zasady działania strony unire.pl

Informacje ogólne

 1. Jako Administrator danych osobowych przykładam dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników bezpośrednio Administratorowi lub wprowadzanych do formularzy elektronicznych.
 2. Podstawę prawną niniejszej Polityki Prywatności stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a także Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000). Polityka stanowi realizację przez Administratora obowiązków wynikających z art. 12 i 13 RODO.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu funkcjonującego pod adresem url: https://www.unire.pl.
 4. Operatorem serwisu i Administratorem danych osobowych jest: UNIRE Stanisław Wolny z siedzibą: ul. Klonowica 11A/12, 71-244 Szczecin, NIP 8521690738, Regon 811209927.
 5. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: unire@unire.pl.
 6. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 7. Administrator oświadcza, że nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych, czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Środki te Administrator aktualizuje.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z jego Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).
 10. Administrator pozyskuje dane osobowe Użytkowników serwisu unire.pl poprzez:
 • dobrowolny kontakt Użytkowników z Administratorem za pośrednictwem dostępnych w Serwisie internetowym formularza kontaktowego i dobrowolne przekazanie danych osobowych dotyczących Użytkowników wraz z treścią wiadomości,
 • zamieszczenie przez Użytkowników komentarzy lub opinii w Serwisie internetowym,
 • prowadzenie newslettera

Adres naszej strony internetowej to: http://unire.pl.

Prawo Administratora do przekazania danych użytkowników do Firm i osób współpracujących z Administratorem

Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne i konieczne do wykonania usługi na rzecz Użytkownika i realizacji celu działania strony www.unire.pl. Dotyczy to w szczególności Firm oraz osób z którymi Administrator współpracuje tj.:

 • kancelarie prawne, z którymi Administrator zawarł umowy o pośredniczeniu w przekazywaniu danych klientów ubiegających się o postępowanie restrukturyzacyjne, postępowanie upadłościowe, dofinansowanie;
 • kancelarie i firmy odszkodowawcze, z którymi Administrator zawarł umowy o pośredniczeniu w przekazywaniu danych klientów ubiegających się o zwrot prowizji bankowej, przewalutowaniu kredytów frankowych, odszkodowania z tytułu poniesionych szkód osobowych;
 • pośrednicy finansowi i ubezpieczeniowi, z którym Administrator zawarł umowy o pośredniczeniu w przekazywaniu danych klientów ubiegających się o kredyty firmowe, gotówkowe, hipoteczne, leasing, faktoring, dotacje, ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, osobowe.

Zgadzając się z niniejszą Polityką Prywatności oświadczasz, że:

 • wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych i celów działania serwisu unire.pl przez Firmę UNIRE Stanisław Wolny, a w szczególności opisanych w pkt „Prawo Administratora do przekazania danych użytkowników do Firm i osób współpracujących z Administratorem”;
 • wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Firmy UNIRE Stanisław Wolny oraz Firm i osób szczegółowo opisanych w pkt „Prawo Administratora do przekazania danych użytkowników do Firm i osób współpracujących z Administratorem”;
 • zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że administratorem Twoich danych osobowych jest Firma UNIRE Stanisław Wolny;
 • masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu;
 • zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.

Prawa użytkownika i informacje dotyczące użytkownika

Masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych – wskazane w art. 18 RODO;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – wskazane w art. 21 RODO;
 • prawo do skargi.

Aby skorzystać z powyższych praw (za wyjątkiem prawa do skargi w sprawie którego proszę kierować korespondencję bezpośrednio do UODO) proszę wysłać do Administratora wiadomość na adres e-mail: unire@unire.pl z opisem określonego działania ze strony Administratora.

Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO, możesz wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 (poradnik: https://uodo.gov.pl/pl/83/155).

Cookies (Ciasteczka)

 • Niektóre obszary serwisu unire.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika. Identyfikują go w sposób potrzebny do uproszczenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego Użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 • Każdy może w ustawieniach swojej przeglądarki zdecydować na brak lub wysyłanie poszczególnych plików. Jeśli klient nie akceptuje plików cookies, klient może w pełni nie mieć dostępu do świadczonych przez Administratora usług.
 • Pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają Administratorowi serwisu unire.pl dostępu do komputera lub informacji o Użytkownikach, za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystano ze strony internetowej oraz danych osobowych które Użytkownicy udostępniają automatycznie ze względu na ustawienia swojej przeglądarki.
 • Administrator stosuje sesyjne i stałe pliki cookies, a także piksel Facebooka.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celach:

a/ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b/ określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Ostatnia wersja: 10 sierpień 2021 r.

Moje zdjęcie 1
Stanisław Wolny
Scroll to Top